طراحی و ساخت قالب جعبه


۱- سرعت بخشیدن به بسته بندی محصول در جعبه سازی

۲- حمل و نگهداری آسان جعبه و بسته بندی

۳- استحکام ، زیبایی ،ایستایی و تولید مقرون به صرفه جعبه